Sirküler: 235/19                                                                                                                                                  05.07.2019

 

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

Konu : Libya’da Yaşanan Olumsuz Gelişmeler Hk.

İlgi     : (a) Dışişleri Bakanlığının 02.07.2019 tarih ve 23599455 sayılı yazısı.

(b) Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Deniz Ticareti Genel Müdürlüğünün 04.07.2019 tarih ve E.50073 sayılı yazısı.

Bir örneği ekte sunulan ilgi (b) yazı ile, Libya’nın Birleşmiş Milletler nezdinde tanınan Ulusal Mutabakat Konseyini tanımayan ve kendisini Geçiş Hükümeti olarak tanımlayan Libya Ulusal Ordusuna bağlı güçlerin, Libya’nın Sidra Limanında 29 Haziran 2019 tarihinde 6 Türk denizciyi gözaltına alıp daha sonra serbest bıraktıkları, Llibya’daki bu özel durumun can ve mal emniyetini tehlikeye atabilecek gelişmeler ortaya çıkarabileceğinin değerlendirildiği bildirilmektedir.

Bilgilerinize rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter

 

Eki: İlgi Yazı