Sirküler: 235/17                                                                                                         24.07.2017

 

SAYIN ÜYEMİZ,

T.C. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Mersin Liman Başkanlığının 19.07.2017 tarih ve 2637 sayılı, “Balıkçı Gemisi Gemiadamı Sınavları”nı konu alan yazısı ekte sunulmuştur.

 

Bilgilerinize rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter

 

Eki: İlgi Yazı