Sirküler: 237/18                                                                                                                          04.10.2018

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

 

5174 Sayılı TOBB Kanunu’nun Odalarda Kayıt Ücreti ve Yıllık Aidat başlıklı 24. Maddesi, Munzam Aidat ve Navlun Hâsılatından Alınacak Pay başlıklı 25. Maddesi ve ilgili Yönetmelik hükümleri uyarınca,

  • Üyelerimizin ödemekle yükümlü olduğu yıllık aidat ve munzam aidat, her yılın Haziran ve Ekim aylarında iki eşit taksitle ödenir.
  •  Üyelerimizden birden fazla Odaya kayıtlı bulunanlar, bu durumu belgelendirmek şartıyla kendileri için belirlenmiş kayıt ücreti ve yıllık aidatın yarısı kadar ödeme yaparlar.
  • Birden fazla odaya kayıtlı bulunanların munzam aidatı, üye tarafından ilgili odalara eşit paylaştırılmak suretiyle yatırılır.

İlgili mevzuat hükümleri gereği, 2018 yılına ait yıllık aidatınız ile munzam aidatınızın 2. Taksit tutarlarının 31 Ekim 2018 tarihine kadar ödenmesi gerekmektedir.

Aidat borçları, Oda Veznemize veya Yapı Kredi Bankası TR25 0006 7010 0000 0049 5764 45  Nolu  (Şb. Kd. 1155) hesabımıza ödenebilir.

Bilgilerinizi rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter