Sirküler: 238/18                                                                                                                                       08.10.2018

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

Konu: Mersin Uluslararası Liman İşletmeciliği A.Ş. Tarafından Uygulanacak İndirim Paketleri Hk.

İlgi     : (a) Mersin Uluslararası Liman İşletmeciliği A.Ş.’nin 17 Ağustos 2018 tarihli yazısı.

(b)28.08.2018 tarih ve 207/18 sayılı sirkülerimiz.

(c) Mersin Uluslararası Liman İşletmeciliği A.Ş.’nin 04.10.2018 tarih ve 2294 sayılı yazısı.

Bilindiği üzere, Mersin Uluslararası Liman İşletmeciliği A.Ş.’den alınan ilgi (a) yazı ile, MIP Fiyat Listesi ve Özel Koşullarında artış yapılan kalemlerin 1 Eylül 2018 tarihinden itibaren geçerli olacağı ve artış yapılan kalemlerden dolayı oluşan farkın 31 Aralık 2018 tarihine kadar iade olarak geri ödeneceği, önceden yayınlanan ilgi (b) sirkülerimiz ile duyurulmuştu.

Konu ile ilgili Mersin Uluslararası Liman İşletmeciliği A.Ş.’den alınan ve bir örneği ekte bulunan ilgi (c) yazıda ise, 01.09.2018 tarihinde yayınlanan ve uygulanmakta olan yeni tarifelerinin yazı ekinde  belirtilen kalemlerindeki tarife güncellemelerinin indirim paketi olarak sağlanacağı, söz konusu indirim paketinin 01.09.2018-31.12.2018 döneminde gerçekleştirilen işlemler için uygulanacağı ve ay içinde gerçekleşen işlemler için takip eden ayın 2. haftasında hesap yapılarak, iade faturası karşılığı verileceği bildirilmektedir.

İndirim Paketi olarak sağlanacak kalemler, bir örneği ekte sunulan ilgi (b) yazıda mevcuttur.

Bilgilerinize rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter

 

Eki : İlgi Yazı