Sirküler: 24/18                                                                                                                                  18.01.2018

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğünün 05.01.2018 tarih ve E.9679 sayılı, “2018 Yılı Deniz Turizmi İşletmeleri Harç, Katkı Payı, Teminat, Belge, Plaket ve Seyir İzin Belgesi Ücretleri”ni konu alan yazısı ekte sunulmuştur.

Bilgilerinize rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter

 

 

Eki: İlgi Yazı