Sirküler: 240/18                                                                                                                                  08.10.2018

 

 

SAYIN ÜYEMİZ

ÖNEMLİ VE SÜRELİDİR

Konu : Kamu Kurum/Kuruluşlarının Web Sitelerinde Dış Ticaret ile İlgili Yayınlanan Dokümanlarında Yapılacak Güncelleme Hk.

İlgi     : Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin 28.09.2018 tarih ve 14362 sayılı yazısı.

İlgi yazı ile; Ticaretin Kolaylaştırılması Türkiye Stratejisi ve Beş Yıllık Eylem Planı (2018-2022) kapsamında yer alan çalışma gruplarından Şeffaflık Çalışma Grubunun 05.09.2018 tarihinde düzenlenen toplantısında Ticaretin Kolaylaştırılması Kurulu üyesi kamu kurum ve kuruluşları tarafından dış ticaret ile ilgili hazırlanan rehber, kılavuz,vb. dokümanların güncellenmesi ve yenilerinin eklenmesinin karara bağlandığı, ayrıca anılan toplantıdaki diğer bir Karar kapsamında ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının internet sitelerinin dış ticaret erbabının ihtiyaçları doğrultusunda geliştirilmesi yönünde ne gibi çalışmaların yapılabileceğinin tespiti hususunun değerlendirildiği belirtilerek, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının internet sitelerinin ve dış ticaret ile ilgili hazırladıkları mevcut rehber, kılavuz vb. dokümanların güncellenmesi ile dış ticaret alanında var olan ihtiyacı karşılamak amacıyla söz konusu sitelerde yapılmasında önerilebilecek revizyonlar, hazırlanmasında fayda görülen yeni dokümanlar hakkındaki Odamız görüşlerinin iletilmesi istenilmektedir.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine gönderilecek Odamız görüşlerinde referans oluşturmak üzere, yukarıda bahsedilen konulara ilişkin görüş ve önerilerinizin, 10 Ekim 2019 Çarşamba günü mesai bitimine kadar Odamıza (E-Posta: mersindto@mdto.org, Faks: 0324-3295230) gönderilmesini rica ederiz.

 

Halil DELİBAŞ

Genel Sekreter V.