Sirküler: 240/17                                                                                                27.07.2017

 

SAYIN ÜYEMİZ,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin 25.07.2017 tarih ve 0411/11638 sayılı, “ASEAN Enerji İş Forumu”nu konu alan yazısı ekte sunulmuştur.

 

Bilgilerinize rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter

 

Eki: İlgi Yazı