Sirküler: 242/18                                                                                                                              12.10.2018

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Deniz Ticareti Genel Müdürlüğünün 25.09.2018 tarih ve E.70238 sayılı, “Uluslararası Liman Topluluğu Derneği”ni konu alan yazısı ekte sunulmuştur.

 

Bilgilerinize rica ederiz.

 

Mesut ÖZTÜRK

Genel Sekreter V.

 

Eki İlgi Yazı