Sirküler: 243/17                                                                                                  28.07.2017

 

SAYIN ÜYEMİZ,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin 20.07.2017 tarih ve 0412/11478 sayılı, “2016 Yılı Pazara Giriş Engelleri Raporu”nu konu alan yazısı ekte sunulmuştur.

 

Bilgilerinize rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter

 

Eki: İlgi Yazı