Sirküler: 245/17                                                                                                 29.07.2017

 

SAYIN ÜYEMİZ,

 

Konu : Eximbank Duyurusu Hk.

İlgi    : Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin 26.07.2017 tarih ve 11701 sayılı yazısı.

İlgi yazı ile; son günlerde Eximbank kredi başvurusunda bulunan firmalara yardımcı olmak bahanesi ile haksız menfaat sağlamak isteyen kişilerin olduğu duyumlarının alındığı belirtilerek ihracatçıların bu kişilere kesinlikle itibar etmemeleri hususunda duyuru yapılması istenilmektedir.

Konuyla ilgili Eximbank duyurusu ekte sunulmuştur.

Bilgilerinize rica ederiz.

 

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter

 

Eki: Duyuru