Sirküler: 247/17                                                                                                   31.07.2017

 

SAYIN ÜYEMİZ,

 

Konu: 7033 Sayılı Kanun ile Getirilen Değişiklikler Hk.

İlgi    : Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin 24.07.2017 tarih ve 11629 sayılı yazısı.

Bir örneği ekte sunulan ilgi yazıda; 7033 sayılı Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesi Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 1 Temmuz 2017 tarih ve 30111 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdiği ve 7033 sayılı Kanun ile sanayi işletmelerini ilgilendiren önemli değişiklikler getirildiği belirtilerek; hafta sonu çalışma ruhsatı, sanayi sicil, işyerinde uygulamalı eğitim, görsel ve işitsel yayınları alan cihazlar, elektrik tüketiminde TRT payı ve yerli malı ile ilgili 1,3,4,5,6,19,26,27,28 ve 74 üncü maddelerle getirilen değişiklikler bildirilmektedir.

 

Bilgilerinize rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter

 

Eki: İlgi Yazı