Sirküler: 249/18                                                                                                                                       19.10.2018

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

SÜRELİDİR

 

Konu: ADR Çalışma Grubu Toplantısına İlişkin Görüşlerin İletilmesi Hk.

İlgi    : Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin 12.10.2018 tarih ve 15090 sayılı yazısı.

Bir örneği ekte sunulan ilgi yazı ile; ülkemizin Tehlikeli Malların Karayolu ile Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Avrupa Anlaşması’na (ADR) 22 Mart 2010 tarihi itibariyle taraf olduğu ve buna ilişkin mevzuat çalışmalarının tamamlandığı, ayrıca ADR Anlaşmasının A ve B eklerinin Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu İç Ulaştırma Komitesinin Tehlikeli Malların taşınması Çalışma Grubu tarafından her 6 ayda bir düzenlenen toplantılarda alınan kararlar doğrultusunda her iki senede bir düzenli olarak değiştirildiği ve güncellenmekte olduğu belirtilerek, 06-09 Kasım 2018 tarihleri arasında Cenevre’de düzenlenecek olan Tehlikeli Malların Taşınması Çalışma Grubu Toplantısında görüşülmek üzere ilgi yazıda belirtilen konular hakkında Odamız görüşlerinin iletilmesi istenilmektedir.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine gönderilecek Odamız görüşlerinde referans oluşturmak üzere, bir örneği ekte sunulan yazıya yönelik olası görüşlerinizin 22 Ekim 2018 Pazartesi günü mesai bitimine kadar Odamıza (E-Posta: mersindto@mdto.org, Faks: 0324-3295230) iletilmesini rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter

 

Eki: İlgi Yazı