Sirküler :  249/19                                                                                                                                 18/07/2019

 

SAYIN ÜYEMİZ,

 

İlgi : T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürlüğü’nün, 09/07/2019 tarih ve 51743 Sayılı yazısı.

 

 

İlgi yazıda, T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın 25.12.2006 tarih ve 28342 Sayılı Olur’u ile Deniz Ticaret Filosunun Geliştirilmesi ve Gemi İnşa Tesislerinin Teşviki Hakkında Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik gereği kabul edilen Klas Kuruluşlarının listesi yürürlüğe girmiş, Denizcilik Müsteşarlığı’nın 16.03.2016 tarihli ve 20362 Sayılı Olur’u ile liste güncellenmiştir.

 

Yazıda devamla, T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın 09.07.2019 tarih ve 54039414-641.04 (155.05.02)-94 sayılı Olur’u ile   Bureau Veritas Societe Anonyme isimli klas kuruluşu Deniz Ticaret Filosunun Geliştirilmesi ve Gemi İnşa Tesislerinin Teşviki Hakkında Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 5. Maddesinin 2. fıkrası hükmü gereğince, Bakanlıkça Kabul Edilen Klas Kuruluşları listesinden çıkarılmış olup, ilgi yazı ve güncel liste ekte sunulmuştur.

 

Bilgilerinizi rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter

Eki: İlgi Yazı ve Güncel Klas Kuruluşları Listesi