Sirküler: 249/17                                                                                                           01.08.2017

 

SAYIN ÜYEMİZ,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin 31.07.2017 tarih ve 0411/12007 sayılı, “3. Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Ticaret Fuarı”nı konu alan yazısı ekte sunulmuştur.

 

Bilgilerinize rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter

 

Eki: İlgi Yazı