Sirküler: 25/18                                                                                                                                         18.01.2018

 

 

SAYIN ÜYEMİZ

T.C. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Deniz ve İç Sular Düzenleme Genel Müdürlüğünün 04.01.2018 tarih ve E.95165 sayılı, “Sörvey/Belgelendirme Hizmetlerine ve Düzenlenen Belgelere Yönelik Olarak Alınacak Ücretler”i konu alan yazısı ekte sunulmuştur.

 

Bilgilerinize rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter

 

Eki: İlgi Yazı