Sirküler: 250/18                                                                                                                                        19.10.2018

 

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

Konu: Liman Tek Pencere Sistemi Hk.

İlgi    : T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğünün 08.10.2018 tarih ve E.157 sayılı yazısı.

Bir örneği ekte sunulan ilgi yazı ile; 01 Temmuz 2018 tarihi itibariyle Liman Tek Pencere Sistemi (LTP)’nin uygulanmaya başladığı, Genel Müdürlüklerince gemi sağlık işlemlerinin Liman Tek Pencere Sistemi ile entegrasyon çalışmalarının yürütüldüğü, bilgi işlem altyapısının oluşturulması sonrasında bazı limanlarda yapılan test çalışmalarının tamamlandığı ve gemi sağlık işlemlerine ilişkin olarak LTP Sisteminin devreye alınacağı bildirilerek, olası aksaklıkların önlenmesi amacıyla, ilgi yazıda belirtilen hususlara dikkat edilmesi gerektiği belirtilmektedir.

LTP Sistemi uygulamasında dikkat edilecek hususlar konulu ilgi yazı örneği ekte sunulmuştur.

Bilgilerinize rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter

 

 

Eki: İlgi Yazı