Sirküler: 250/19                                                                                                                                             22.07.2019

 

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

Konu: Kısa Mesafe Telsiz Operatörü Belgesi Eğitimi ve Sınavı Hk.

İlgi     : T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Mersin Liman Başkanlığının bila tarih ve 72232613-175.03-E.2230 sayılı yazısı.

İlgi yazı ile, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Mersin Liman Başkanlığı tarafından Kısa Mesafe Telsiz Operatörü Belgesi eğitim ve yazılı sınavlarının yapılacağı bildirilmektedir.

Söz konusu eğitim ve sınavla ilgili başvuru dilekçe örneği ile başvuru belgeleri, bir örneği ekte sunulan ilgi yazı eklerinde mevcuttur.

Bilgilerinize rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter

 

Eki: İlgi Yazı