Sirküler: 251/18                                                                                                                                       23.10.2018

 

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

 

T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Deniz Ticareti Genel Müdürlüğünün 22.06.2018 tarih ve E.49105 sayılı, “Türkiye ile Abhazya Arasındaki Doğrudan Ticaretin Teşvik Edilmediği”ni konu alan yazısı ekte sunulmuştur.

Bilgilerinize rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter

 

Eki: İlgi Yazı