SAYIN ÜYEMİZ,

Konu: Yaylalara Göçe İzin Verilmesi Hk.

İlgi: T.C. Mersin Valiliği İl Yazı İşleri Müdürlüğünün 20.05.2020 tarih ve E.12223 sayılı yazısı.

İlgi yazı ile, yaylalara tek yönlü göz izni verilmesi konusunda İçişleri Bakanlığından alınan talimat ile;

“Yaz aylarında; kentleşme problemleri, hava sıcaklıklarının oluşturduğu olumsuzluk ve küçük tarımsal faaliyetler nedeniyle pek çok ilimizde yaylalara mevsimsel göç olugusu mevcuttur. Yaylalara yönelik mevsimsel göç olgusunun koronavirüs salgının etkileri çerçevesinde değerlendirilmiş,

– Yaylaya tek yönlü gidiş olması (git-gel yapılmaması),

– Yaylaya gidecek kişi/kişilerin Covid-19 bulaşı açısından sorunsuz olması, (pozitif vaka veya Sağlık Bakanlığı filiyasyon sistemi içinde yer almaması)

– Ulaşımda sosyal mesafe ve diğer kurallar ile ilgili Genelgelere uyulması 

koşulları ile 20.05.2020 tarihinden itibaren vatandaşlarımızın bu yöndeki taleplerine izin verilmesi kararına varılmıştır.

Bu kapsamda yaylalara mevsimsel göç olgusu yaşandığı illerimizde, her ilin yöresel ve toplumsal koşullarına göre yaylaya çıkış ve salgın hastalıkla mücadele süreci birlikte değerlendirilerek gerekli planlamaların yapılması, kararların alınması ve uygulamanın yukarı açıklanan çerçevede yürütülmesi” istendiği bildirilmektedir.

Bilgilerinize rica ederiz.

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter