Sirküler: 254/17                                                                                                          03.08.2017

 

SAYIN ÜYEMİZ,

Konu: COSME Programı Çağrısı Hk.

İlgi    : T.C. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Bşk. (KOSGEB) AB ve Dış İlişkiler Dairesi Bşk.’nın 28.07.2017 tarih ve 60014838-745.01-E.10767 sayılı yazısı.

Bir örneği ekte sunulan ilgi yazıda; COSME Programının bileşenlerinden biri olan “Çerçeve Koşullarının İyileştirilmesi” kapsamında “European Incubation Network(s) for Creativity-Driven Innovation-Yaratıcılık Odaklı İnovasyon için Avrupa İnkubatör Ağları” proje teklif çağrısının yayınlandığı bildirilerek, programın kapsamı ve amacının Avrupa’daki inkubatörler (kuluçka merkezleri) ve hızlandırıcılar (acclerator) aracılığı ile kültürel ve yaratıcı endüstrilerin (CCI) yaratıcılık, sanat ve tasarım becerilerini teknolojik ve bilimsel uzmanlıkla birleştirerek turizm sektörlerinde işletmelerin kurulmasını, gelişmesini ve ölçek arttırmasının sağlanması olduğu belirtilmektedir.

Bilgilerinize rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter

 

Eki: İlgi Yazı