Sirküler: 255/18                                                                                                                                     24.10.2018

 

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

 

T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Deniz Ticareti Genel Müdürlüğünün 16.10.2018 tarih ve E.76510 sayılı, “Çernomorsk Limanında Bekleyen Tır Şoförlerine İlişkin Çözüm Önerileri”ni konu alan yazısı ekte sunulmuştur.

Bilgilerinize rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter

 

Eki: İlgi Yazı