Sirküler: 255/19 27.07.2019

ÖNEMLİ VE SÜRELİDİR

SAYIN ÜYEMİZ,

Konu: Türkiye-Çin 17. Dönem KEK Toplantısı Kapsamında Görüş Talebi Hk.

İlgi     : Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin 22.07.2019 tarih ve 7713 sayılı yazısı.

Bir örneği ekte sunulan ilgi yazı ile; “Türkiye-Çin Halk Cumhuriyeti Karma Ekonomik ve Ticaret Komitesi” 17.Dönem Toplantısı teknik müzakerelerinin 1-5 Eylül 2019 tarihlerinde gerçekleştirilmesinin planlandığı belirtilerek, 16.Dönem KEK Toplantısında kullanılmak üzere; söz konusu toplantı sonrasında imzalanan Mutabakat Zaptında yer alan hususlara ilişkin varsa kaydedilen gelişmeler veya yaşanan sorunlar, düzenlenecek KEK Toplantısı sırasında günceme getirilmesinde yarar görülen veya Çin tarafınca gündeme getirilebileceği tahmin edilen konular, düzenlenecek toplantı sonrasında imzalanması öngörülen Mutabakat Zaptında yer alması talep edilen konuların iletilmesi istenilmektedir.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine iletilecek Odamız görüşlerine referans oluşturmak üzere, yukarıda bahsedilen hususlara ilişkin görüş ve önerilerinizin 02 Ağustos 2019 Cuma günü mesai bitimine kadar Odamıza (Faks: 0324-3295230, E-Posta: mersindto@mdto.org) gönderilmesini rica ederiz.

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter