SAYIN ÜYEMİZ,

Konu: Ermenistan Temas ve Ziyaretleri Hk.

İlgi     : (a) Dışişleri Bakanlığının 19.07.2019 tarih ve  23691530 sayılı yazısı.

            (b) Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin 23.07.2019 tarih ve 7724 sayılı yazısı.

İlgi (b) yazı ile, son dönemde yaşanan bazı gelişmeler ışığında Ermeni işgali altındaki Azerbaycan toprağı Yukarı Karabağ’ı çevreleyen yedi bölgeyi ziyarete yönelik olarak alınabilecek herhangi bir davete hiçbir şekilde iştirak edilmemesi, Ermenistan’a resmi ziyarette bulunulmaması, ticari ilişki kurulmaması ve diğer nitelikteki temas ve ziyaretler için Dışişleri Bakanlığından görüş sorulması gerektiği bildirilmektedir.

Bilgilerinize rica ederiz.

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter