Sirküler: 257/18                                                                                                                                     24.10.2018

 

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

 

T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Deniz Ticareti Genel Müdürlüğünün 12.10.2018 tarih ve E.74845 sayılı, “Yunanistan Bağlantılı Çalışan Teknelerin İlgili Mevzuat ve Kurallara Azami Dikkat Göstermeleri”ni konu alan yazısı ekte sunulmuştur.

Bilgilerinize rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter

 

 

Eki: İlgi Yazı