SAYIN ÜYEMİZ,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin 25.07.2019 tarih ve 7825 sayılı, “Nijer Yatırım Projeleri”ni konu alan yazısı ekte sunulmuştur.

Bilgilerinize rica ederiz.

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter