SAYIN ÜYEMİZ,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin 18.07.2019 tarih ve 7662 sayılı, “Türk Ticaret ve Sanayi Odası 1. Genel Kurul Toplantısı”nı konu alan yazısı ekte sunulmuştur.

Bilgilerinize rica ederiz.

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter