Sirküler: 26/18                                                                                                                                        18.01.2018

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

 

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğünün 08.01.2018 tarih ve E.17109 sayılı, “Deniz Turizmi Araçları Turizm İşletme Belgesi”ni konu alan yazısı ekte sunulmuştur.

Bilgilerinize rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter

 

 

Eki: İlgi Yazı