Sirküler: 262/18                                                                                                                                         26.10.2018

 

 

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

 

2009 Gemilerin Emniyetli ve Çevreye Duyarlı Geri Dönüşümü Hakkında Hong Kong Uluslararası Sözleşmesine İlişkin Olarak Ekli Beyanda Bulunulmasına Dair Karar (Karar Sayısı:231), 26 Ekim 2018 tarih ve 30577 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanmıştır.

Bilgilerinizi rica ederiz.

 

Halil DELİBAŞ

Genel Sekreter V.

 

Eki: İlgili Karar