SAYIN ÜYEMİZ,

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Deniz ve İç Sular Düzenleme Genel Müdürlüğünün 04.07.2019 tarih ve E.50128 sayılı, “SERENITY 212 TR model AIS Klas-B CS Cihazlarının Üretim ve Satış Faaliyetlerinin Sonlandırıldığı”nı konu alan yazısı ekte sunulmuştur.

Bilgilerinize rica ederiz.

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter