Sirküler: 262/17                                                                                                    07.08.2017

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin 03.08.2017 tarih ve 0441/12256 sayılı, “Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Kuruluşlarının Yetkilendirmesi Hk.Yönerge”yi konu alan yazısı ekte sunulmuştur.

 

Bilgilerinize rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter

 

 

Eki: İlgi Yazı