Sirküler: 263/18                                                                                                                                   26.10.2018

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

Konu: 2018-2019 Kış Ayları Tarife Listesi Hk.

İlgi     : T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Mersin Liman Başkanlığının 25.10.2018 tarih ve E.2790 sayılı yazısı.

 

İlgi yazı ile; bir örneği ekte sunulan  “Mersin Limanı Belediye Hudutları İçinde Sefer Yapan Motorların 01.11.2018-01.05.2019 Tarihleri Arasındaki Kış Tarifesi” gönderilmektedir.

 

Bilgilerinize rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter

 

Eki: Mersin Limanı Belediye Hudutları İçinde Sefer Yapan Motorların 01.11.2018-01.05.2019 Tarihleri Arasındaki Kış Tarifesi