SAYIN ÜYEMİZ,

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Deniz ve İç Sular Düzenleme Genel Müdürlüğünün 04.07.2019 tarih ve E.50264 sayılı, “Libya, Suriye ve Yemen Limanları Güvenlik Seviyesi Güncellemesi”ni konu alan yazısı ekte sunulmuştur.

Bilgilerinize rica ederiz.

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter