Sirküler: 264/18                                                                                                                                        30.10.2018

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

 

GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (TRANSİT REJİMİ) (SERİ NO: 8), 27 Ekim 2018 tarih ve 30578 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanmıştır.

Bu Tebliğin amacı, transit rejimi çerçevesinde eşyanın denizyolu ile basitleştirilmiş usulde taşınmasına ilişkin olarak uygulanacak usul ve esasları düzenlemektir.

Söz konusu Tebliğde, eşyanın denizyolu ile taşınmasına ilişkin basitleştirme izni verilebilmesi için başvuru koşulları ve istenilen belgeler, başvuru yeri, basitleştirme izninin verilmesi, transit beyanı olarak gümrük idaresine iletilecek bilgiler, hareket gümrük idaresinde yapılacak işlemler, varış gümrük idaresinde yapılacak işlemler, iznin askıya alınması ve iptali, izin sahibinin yükümlülükleri ve sonradan kontrole ilişkin hükümler yer almaktadır.

Yayımı tarihinde yürürlüğe giren bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

 

Halil DELİBAŞ

Genel Sekreter V.

 

Eki: İlgili Tebliğ