SAYIN ÜYEMİZ,

Konu: Mersin Limanı Ocak-Nisan 2019 Dönemi Yük İstatistik Özet Sayfaları Hk.

Bilindiği üzere, Odamız İstatistik &AR-GE Servisi tarafından hazırlanan Mersin Limanı Yük İstatistik bilgileri, aylık olarak yayınlanmaktadır. 

Mersin Limanı Yük İstatistik Bilgilerinin hazırlanması için İstatistik&AR-GE Servisi tarafından kullanılan bilgisayar programı tarafından 500 kg. üzeri olan yük bilgileri otomatik olarak yukarıya doğru yuvarlanmakta iken, söz konusu programda yapılan revizyon sonucu yük bilgileri Ocak 2019 döneminden itibaren yuvarlanmayacak ve net rakamlar yazılacaktır.

Bu nedenle, daha önceden gönderilen Ocak-Nisan 2019 dönemine ait Özet Sayfa revize edilmiş olup birer örneği ekte sunulmuştur.

Bilgilerinize rica ederiz.

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter