SAYIN ÜYEMİZ,

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Deniz Ticareti Genel Müdürlüğünün 30.07.2019 tarih ve E.57291 sayılı, “BMGK Irak Yaptırımlar Listesinin Güncellenmesi”ni konu alan yazısı ekte sunulmuştur.

Bilgilerinize rica ederiz.

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter