SAYIN ÜYEMİZ,

Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğünün 01.08.2019 tarih ve E.638013 sayılı, “Yunanistan Sınırları İçerisinde Hizmet Vermek Amacıyla İnternet Reklamları Kullanan Türk Bayraklı Guletlere Uygulanacak İdari Yaptırım”ı konu alan yazısı ekte sunulmuştur.

Bilgilerinize rica ederiz.

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter