Sirküler: 267/18                                                                                                                                 31.10.2018

 

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

 

Konu : Alkazar Gemisi Açık Artırma İlanı Hk.

İlgi     :  T.C. Marmaris 1. İcra Dairesinin 21.10.2018 tarih ve 2015/49 Esas No’lu yazısı.

T.C. Marmaris 1.İcra Dairesinin ilgi yazısı ile gönderilen Alkazar gemisi açık artırma ilanı ekte sunulmuştur.

Bilgilerinize rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter

 

Eki: Gemi Açık Artırma İlanı