Sirküler: 267/17                                                                                                       09.08.2017

 

SAYIN ÜYEMİZ,

ÖNEMLİDİR

Konu : Konteyner ve Liman Takip Sistemi Hk.
İlgi     :(a) 25.04.2016 tarih ve 125/16 sayılı sirkülerimiz.
(b)26.05.2016 tarih ve 153/16 sayılı sirkülerimiz.
(c) 08.09.2016 tarih ve 249/16 sayılı sirkülerimiz.
(d)14.03.2017 tarih ve 109/17 sayılı sirkülerimiz ile duyurulan, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü’nün “Konteyner ve Liman Takip Sistemi” Konulu Genelgesi(Genelge No:2017/03)
            (e) 03.05.2017 tarih ve 173/17 sayılı sirkülerimiz.
(f) 11.07.2017 tarih ve 223/17 sayılı sirkülerimiz.

Gümrük Otoritelerimizce takip ve kontrol edilen Liman işlemlerinin sadeleştirilmesi ve tüm süreçlerin elektronik ortama alınarak kolay ve hızlı takip edilmesine yönelik çalışmalara 1,5 yıl önce başlanmış ve limanımızdan konu ile ilgili ön uygulamalar ilgi (a, b, c) sirkülerlerimiz ile üyelerimize duyurulmuştur.

Konu ile ilgili olarak ilgili bakanlıkça, 06.03.2017 tarihinde 2017/03 No’lu Genelge ile de uygulama ile ilgili tüm detaylar yayınlanmış ve ilgi (d) sirkülerimiz ile üyelerimize duyurulmuştur.

İlgi (e) ve (f) sirkülerlerimiz ile de konu ile ilgili son gelişmeler belirtilerek sistemin 07.08.2017 tarihinden itibaren tüm limanlarımızda uygulamaya konulacağı belirtilmiştir.

Mersin Gümrük Müdürlüğü ile yapılan görüşmelerde yeni uygulama için farklı bir bilgisayar programına gerek olmadığı, gümrük idaresinin konu ile ilgili web portalının yeterli olduğu bildirilmiştir.

Yukarıdaki bilgiler doğrultusunda; üyelerimizce yeni uygulamaya yönelik gerekli hassasiyetin  gösterilmesini ve uygulama detaylarını içeren 2017/3 sayılı Konteyner ve Liman Takip Sistemi Genelgesinin dikkatlice incelenmesinin uygun olacağı hususunu bilgilerinize rica ederiz.

Korer ÖZBENLİ
Genel Sekreter