Sirküler: 269/18                                                                                                                                         06.11.2018

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

 

Konu : ABD’nin İran’a Yönelik Tek Taraflı Yaptırımları Hk.

İlgi      : Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin 30.10.2018 tarih ve 16100 sayılı yazısı.

İlgi yazı ile; ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıkların Kontrolü Ofisi tarafından 16 Ekim 2018 tarihinde yapılan basın açıklamasıyla “Devrim Muhafızları Ordusu-Kudüs Gücü (DMO)” adına hareket eden paramiliter örgüt olarak adlandırılan “Besic Direniş Gücü (Basij Resistance Force)” ve adı geçen örgütün ticari faaliyetlerini yürüten şemsiye kuruluş olduğu belirtilen “Bünyat Taavün Besiç (Bonyad Taavon Basij)” ile bunlarla bağlantılı 20 iran şirketi ve mali kuruluşun “Özel Olarak Belirlenmiş Küresel Terörist (SDGT)” listesine dahil edildiği ve listeye dahil edilen kuruluşlara yaptırım uygulanması kararı alındığı, özellikle bahse konu kuruluşlar arasında yer alan ve ülkemizde 3 şubesi bulunan Bank Mellat bakımından ilgili kurumların uyarılmasının istendiği belirtilerek, söz konusu yaptırım kararlarının ülkemiz bakımından hukuki bağlayıcı nitelikle olduğu, ilgili kurum ve kuruluşlarca uygulanmasının zorunlu olduğu, yaptırım altına alınacak kişi ve kuruluşlarla iş akdine girecek firma ve kuruluşların da yaptırımdan dolaylı olarak etkilenme olasılığının söz konusu olduğu bildirilmektedir.

İlgi (b) yazıda belirtilen kişi ve kuruluşlarla ilgili bilgiler Odamızda mevcut olup, konuyla ilgilenen üyelerimiz, talepleri halinde  ilgi (b) yazıyı Odamızdan temin edebileceklerdir.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter