Sirküler: 269/17                                                                                                       14.08.2017

 

SAYIN ÜYEMİZ,

 

Konu : GS1 Sistemi Hk.

İlgi    : GS1 Türkiye Vakfının 12.07.2017 tarihli yazısı.

İlgi yazı ile; küreselleşen dünyada ticaretin tüm sınırlarını aşarak uluslararası bir boyuta ulaşması, ticarete konu olan emtia ve hizmet çeşitlerinin artması, tedarik zinciri üzerindeki değerlerin gerek ulusal gerekse uluslararası alanda standartlar üzerine kurulu bir sistem tarafından tanımlanması ihtiyacını ortaya çıkarttığı, bu nedenle Merkez Ofisi Belçika’da olmak üzere 112 ülkede faaliyet gösteren, üye organizasyonlar kanalıyla yaygınlaştırılan standart ile bahse konu ihtiyaçlara çözüm üreten GS1 Organizasyonunun oluşturulduğu belirtilerek, söz konusu GS1 Sistemi ile tedarik zinciri üzerinde yer alan ürün, üretim yeri, palet, konteyner, doküman ve benzerlerini özgün numaralarla tanımlayarak tedarik zincirinde yer alan paydaşlar arasında etkin, verimli, görünür bilgi alışverişinin gerçekleştirilmesinin sağlandığı bildirilmektedir.

1988’den itibaren TOBB bünyesinde hizmet veren GS1 Türkiye Vakfı ise, uluslararası GS1 organizasyonun Türkiye’deki temsilcisi olarak, GS1 Sisteminin ülkemizde uygulanması ve yaygınlaştırılması yönünde faaliyette bulunmaktadır.

Yukarıda bahsedilen hususlar doğrultusunda GS1 Türkiye Vakfı tarafından GS1 Sistemini tanıtmak ve oluşturduğu standartlar hakkında bilgi sunmak üzere hazırlanan broşür ekte sunulmuştur.

Bilgilerinize rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter

 

Eki: Broşür