Sirküler: 270/17                                                                                                     14.08.2017

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

 

Konu : Demirleme Yerlerinde Bekleme Süresinin Uzatıldığı Hk.

İlgi    : T.C. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Deniz ve İç Sular Düzenleme Genel Müdürlüğünün 04.08.2017 tarih ve 19463099-730.02.01-E.62966 sayılı yazısı.

İlgi yazı ile; Türk Boğazları Deniz Trafik Düzeni Tüzüğünde Değişiklik Yapılmasına Dair Tüzüğün 28.07.2017 tarih ve 30137 sayılı Resmi Gazetede yayınlandığı ve Tüzüğün 10. Maddesinde yapılan değişiklik kapsamında uğraksız geçiş yapan gemilerin zorunlu gereksinimlerini karşılamak üzere, Trafik Kontrol Merkezinden izin almak kaydıyla, 23. Maddede belirtilen demirleme yerlerinde serbest pratika almaksızın bekleme süresinin 168 saate çıkartıldığı belirtilerek, söz konusu Tüzük değişikliğinin Resmi Gazetede yayımlandığı tarihle birlikte 168 saat (7 gün) bekleme süresine ilişkin uygulamaya geçildiği bildirilmektedir.

 

Bilgilerinize rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter