Sirküler: 271/18                                                                                                                                     09.11.2018

 

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

 

Konu : Firmaların Yurtdışına Açılmaları Amacıyla Verilen Desteklere İlişkin Animasyon Filmleri Hk.

İlgi     : Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin 31.10.2018 tarih ve 16198 sayılı yazısı.

Bir örneği ekte sunulan ilgi yazı ile; Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü iştigal alanı içerisinde yer alan devlet destekleri kapsamında firmaların yurtdışına açılmaları ve ihracatlarını arttırmaları amacıyla çeşitli enstrümanlarla destek verildiği, desteklerin basit bir şekilde görseller yardımıyla anlatıldığı www.kolaydestek.gov.tr isimli bir platform oluşturulduğu, desteklerin daha anlaşılır olması için 9 ayrı animasyon filmi hazırlandığı ve animasyon filmlerinin www.kolaydestek.gov.tr/animasyonlar adresinde yayınlandığı bildirilmektedir.

Bilgilerinize rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter

 

 

Eki: İlgi Yazı