Sirküler: 275/18                                                                                                                                    15.11.2018

 

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

 

Konu: Amatör Denizci Eğitimi ve Sınavlarının Liman Başkanlığında da ,Kolayca Yapılacağı Hk.

İlgi     : (a) T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Mersin Liman Başkanlığının 12.11.2018 tarih ve E.2959 sayılı yazısı.

(b) T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Mersin Liman Başkanlığının 14.11.2018 tarih ve E.2987 sayılı yazısı.

İlgi (a) yazı ile; T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Deniz ve İç Sular Düzenleme Genel Müdürlüğünün talimatı ile Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına denizcilik kültürünü aşılamak, verilecek kısa denizcilik eğitimi sonrasında Amatör Denizci Belgesi düzenlemek, denizci millet denizci ülke hedefine ulaşmak amacıyla amatör denizcilik konusunda temel eğitim programı kapsamında, Özel Teknelerin Donatımı ve Kullanacak Kişilerin Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca Denizcilik  İdaresi tarafından halen,  elektronik ortamda verilen Uzaktan Eğitim Programı ADES (Amatör Denizci Eğitimi Sistemi) ve GASM Online Sınavları haricinde , Mersin Liman Başkanlığında aynı gün(hızlandırılmış olarak) Amatör Denizci Eğitimi ve Sınavları yapılacağı bildirilmektedir.

İlgi (b) yazı ile de, Amatör Denizci Eğitimi ve Sınavına şahsen bir fotoğraf ve kimlik belgesi ile başvuru yapılabileceği, Amatör Denizci Belgesi düzenlenmesi için gerekli belgelerin eğitim ve sınav sonrasında Liman Başkanlığına teslim edileceği, söz konusu eğitim ve sınav işlemleri için Taşucu ve Karataş Liman Başkanlıklarından da başvuru yapılabileceği, Amatör Denizci Eğitimi, Sınav Tarihleri ile Sınav Sonuçlarının “www.mersinliman.uab.gov.tr” internet sitesinden duyurulacağı, ayrıca kurum ve kuruluşların çalışanları için toplu halde, eğitim ve sınav talep edilmesi halinde, bir örneği ekte sunulan  Amatör Denizci Belgesi Eğitim ve Sınav Başvurusunda kullanılacak form ile başvurulabileceği ve buna göre eğitim ve sınav gününün belirlenebileceği bildirilmektedir.

Amatör Denizci Belgesi talebi için gerekli evraklar ile Amatör Denizci Belgesi Eğitim ve Sınav Başvurusunda kullanılacak formun bir örneği ekte sunulmuştur. Konu ile ilgili olarak Odamız yazı işleri biriminden de detaylı bilgi alınabilecektir.

 

Bilgilerinize rica ederiz.

 

Halil DELİBAŞ

Genel Sekreter V.

 

 

Ekler:

Ek.1 Amatör Denizci Belgesi Düzenlenmesi İçin Gerekli Evraklar Listesi

Ek.2 Amatör Denizci Belgesi Eğitim ve Sınav Başvurusunda Kullanılacak Form