SAYIN ÜYEMİZ,

Milletlerarası Ticaret Odası Türkiye Milli Komitesinin 09 Ağustos 2019 tarihli, “Akreditif ve Standby Rezerv Konuları Eğitimi”ni konu alan yazısı ekte sunulmuştur.

Bilgilerinize rica ederiz.

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter