Sirküler: 275/17                                                                                                                  21.08.2017

 

SAYIN ÜYEMİZ,

 

Konu : Rusya Federasyonu Kerç Boğazı Hk.

İlgi: T.C. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Deniz Ticareti Genel Müdürlüğünün 11.08.2017 tarih ve 64337 sayılı yazısı.

İlgi yazı ile; Rusya Federasyonunun Kerç Boğazını Ağustos ve Eylül Aylarında 23 gün süreyle seyrüsefere kapatma kararı aldığı bildirilmektedir.

 

Bilgilerinize rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter