SAYIN ÜYEMİZ,

Konu: İhracat Beyannameleri ile Kağıt Ortamda İmzalanması Zorunlu Olmayan Belgelerin Gümrük İdarelerine Kağıt Ortamında İbraz Edilmeyeceği Hk.

İlgi     : Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğünün 09.08.2019 tarih ve 73421605-235-E-46751830 sayılı yazısı.

İlgi yazıda, Gümrük Yönetmeliğinde 24.05.2019 tarihinde yapılan değişiklikle ihracat beyannameleri ile uluslararası düzenlemelerden kaynaklanan yükümlülüklerden ya da Bakanlıkça belirlenecek durumlardan kaynaklı olarak kağıt ortamında onaylanması gerekenler dışındaki ekli belgelerin gümrük idaresine kağıt ortamında ibraz edilmeyeceği, ihracat beyannamelerinin beyan sahibi ve ilgili memur tarafından e-imza ile imzalanacağı, beyannamenin e-imzalı nüshasına da ilgili ihracatçı tarafından mükellef yetkisi ile GET-APP uygulaması üzerinden yetkilendirilen kurum ve kuruluşlar tarafından da web servisler aracılığıyla ulaşılabileceği, 20.08.2019 tarihi itibariyle ihracat beyannamelerinin kağıt nüshasının gümrük idarelerince yükümlüsüne veya herhangi bir kurum/kuruluşa verilmeyeceği bildirilmektedir.

Konuyla ilgili detaylı bilgiler, bir örneği ekte sunulan ilgi yazıda mevcuttur.

Bilgilerinize rica ederiz.

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter