Sirküler: 279/17                                                                                                           22.08.2017

 

SAYIN ÜYEMİZ,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin,17.08.2017 tarih ve 12882 Sayılı “Cezayir-İthalat Kotaları Nedeniyle Gümrükte Bekletilen Malları” konu alan yazısı ekte sunulmuştur.

 

Bilgilerinize rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter

 

Eki: İlgi Yazı