Sirküler: 28/18                                                                                                                                               22.01.2018

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

T.C. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Deniz ve İç Sular Düzenleme Genel Müdürlüğünün 12.01.2018 tarih ve E.2215 sayılı, “Paris MoU Kapsamındaki Denetim Raporlarının Gönderilmesi”ni konu alan yazısı ekte sunulmuştur.

 

Bilgilerinize rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter

 

Eki: İlgi Yazı