Sirküler: 282/18                                                                                                                                     16.11.2018

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

 

T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Deniz ve İç Sular Düzenleme Genel Müdürlüğünün 15.11.2018 tarih ve E.85682 sayılı, “Ana Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezi (AAKKM) İletişim Bilgileri”ni konu alan yazısı ekte sunulmuştur.

Bilgilerinize rica ederiz.

 

Halil DELİBAŞ

Genel Sekreter V.

 

Eki: İlgi Yazı