Sirküler: 283/18                                                                                                                                       19.11.2018

 

ÖNEMLİDİR

 

SAYIN ÜYEMİZ,

Konu: Kısa Çalışma Düzenlemesinde Yapılan Değişiklik Hk.

İlgi     : (a) Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin 12.11.2018 tarih ve 16871 sayılı yazısı.

(b) 09 Kasım 2018 tarih ve 30590 sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan “Kısa Çalışma ve Kısa Çalışma Ödeneği Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik.

İlgi yazı ile; kısa çalışmaya ilişkin düzenlemede yer alan “genel ekonomik, sektörel veya bölgesel kriz” ibareleri ile Kısa Çalışma ve Kısa Çalışma Ödeneği Hakkında Yönetmelik’te yer alan “zorlayıcı sebep tanımının kısa çalışma uygulamasını önemli ölçüde daralttığı ve işletmelerin yararlanmasını güçleştirdiği, Birliğin girişimleri sonucu Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen Yönetmelik değişikliği ile “zorlayıcı sebep” tanımının “İşverenin kendi sevk ve idaresinden kaynaklanmayan, önceden kestirilemeyen, bunun sonucu olarak bertaraf edilmesine imkan bulunmayan, geçici olarak çalışma süresinin azaltılması veya faaliyetin tamamen veya kısmen durdurulması ile sonuçlanan dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumları ya da deprem, yangın, su baskını, heyelan, salgın hastalık, seferberlik gibi durumları” şeklinde yeniden düzenlendiği belirtilerek, Yönetmelik değişikliği sonucu ekonominin genelinde yaşanan daralmalara bağlı olarak üretim ve/veya satışları azalan işletmelere faaliyetlerini tamamen veya kısmen en az dört hafta süreyle durdurmaları hallerinde (kısa çalışma yaptıkları dönemlerde üç ayı aşmamak üzere) işyerinde istihdam ettikleri işçilerin çalışamadıkları döneme ilişkin ücretlerin İşsizlik Fonundan karşılanması imkanının sağlandığı bildirilmektedir.

Bilgilerinize rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter